Misyé Gouvèdman

Posted by on Aug 16, 2013 in Creole Chapbook, Poems | 0 comments

  Misyé Gouvèdman by Stephen A. Dantes   Misyé Gouvèdman Misyé pwèmyé minis Madanm Gouvènè Misyé mèt lékòl Misyé polis épi sé avoka sala ki pli bava pasé Wa èk Wen Lawòz an mwa Awou   Ou vini mété VAT ba’nou Ou di sé pou’w endé malawé kon mwen Ou di sé pou’w ennékòz mwen genyen an pen   Mé misyé minis Di mwen ki jou ou vini mandé mwen pèmisyon Di mwen ki jou ou palé ba’mwen èk mandé mwen, an maléwé, Mwen, an vèmin légliz, Mwen, an botin mizè, Mwen, ma kòkòt Flanbo épi Léba Di mwen ki jou   Mwen sé an maléwé Jou...

Read More